Oppstart: Høsten 2019
Søknadsfrist: Søknadene behandles flere ganger i året
Sted: Samlinger i Tønsberg + nettstudium
Lærebøker: Litteraturliste
Studieavgift: 37000 pr år
Vilkår for oppstart og avmelding